Facebook Twitter Google Plus
οι φωτογραφίες σας... σε πρώτο πλάνο
[64 0 CS]  DEMO SHOP IMAGE BANK  -  Δευτέρα, 19 Μαρτίου, 2018 
ΕΙΣΟΔΟΣ

Όνομα Χρήστη


Κωδικός Πρόσβασης


Ξεχάσατε τους κωδικούς?

Για να δοκιμάσετε την υπηρεσία μπορείτε να συνδεθείτε άμεσα με όνομα χρήστη demo και κωδικό πρόσβασης demo

Κωδικός Εκδήλωσης


Εάν σας έχει δοθεί μόνο ο κωδικός της εκδήλωσης, πληκτρολογείστε τον εδώ και πατήστε σύνδεση.

 

Όροι χρήσης της υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση: 20/01/2011

Οι αποδεκτοί όροι χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας Photodesk και το πλήρες νομικό κείμενο που ακολουθεί με τα οποία συμφωνείτε και είναι νομικά δεσμευτικά για εσάς εφόσον χρησιμοποιείτε την υπηρεσία είναι:

  • Ότι το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Photodesk παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.

  • Ότι δε θα αναπαράγετε υλικό από το site της υπηρεσίας για εμπορικούς σκοπούς, διατηρώντας ή μή ως πηγή τα διακριτικά σήματα της υπηρεσίας (επωνυμία, λογότυπο, διεύθυνση site), και δε θα συγκεντρώσετε τέτοιο υλικό χρησιμοποιώντας προγράμματα (crawling spiders) ή άλλες τεχνικές.

  • Ότι στο Photodesk κάνουμε προκαταρκτικό έλεγχο μέρους του περιεχομένου που υποβάλλετε πριν δημοσιευθεί και διατηρούμε το δικαίωμα να μη δημοσιεύσουμε υλικό που παραβιάζει τους όρους χρήσης ή δε συμβαδίζει με την πολιτική ποιότητας της υπηρεσίας.

  • Ότι δεν είναι αποδεκτό να παρενοχλείτε άλλους χρήστες της υπηρεσίας τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικά μηνύματα με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση σχετικά με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Προοίμιο

Η υπηρεσία Photodesk και ο δικτυακός τόπος αυτής www.photodesk.gr έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία Versus Software και προσφέρεται υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ως επισκέπτες/χρήστες καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να συνεχίσετε την επίσκεψη/χρήση της υπηρεσίας μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας Photodesk, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, πηγαίου κώδικα, κειμένων, έντυπου υλικού, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Versus Software. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες ή έντυπο υλικό του Photodesk και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, φορέων ή συνεργατών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Αποσυμπίληση

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθΆ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα.

Κανόνες Δεοντολογίας Χρήσης της Υπηρεσίας

  1. Εφόσον ο επισκέπτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις.
  2. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.
  3. Δεν είναι αποδεκτή η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο: τηλεφωνική, αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email, SMS), αποστολή επιστολών ή άλλου έντυπου υλικού μέσω ταχυδρομείου ή άλλη μορφή ανεπιθύμητης επικοινωνίας/προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών μη προσκαλούμενων, μη επιθυμητών ή/και ρητά δηλωμένων τουναντίον από το λήπτη.

Σε περίπτωση που το Photodesk λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και να αποκλείσει τον παραβάτη από κάθε παρεχόμενη υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση επιφυλασσόμεθα για κάθε ζημιά που τυχόν υποστούμε από τέτοια ενέργεια.

Ευθύνες

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διατηρεί μυστικό τον προσωπικό κωδικό που του έχει παραχωρηθεί από το Photodesk με σκοπό την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες και παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό του.

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης ή και κατάχρησης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και το δικτυακό τόπο της υπηρεσίας γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, τη φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψή της υπηρεσίας, αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και μας δίδουν το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων μας. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του δικτυακού τόπου, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Το Photodesk παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλονται για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Το Photodesk δεσμεύεται για την ποιότητα και καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό και οφείλει να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, δ) τον τρόπο πληρωμής, ε) τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας, ζ) τη διάρκεια ισχύος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης. Το Photodesk δεν ευθύνεται για την ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους και διακινούνται μέσω του Photodesk. Το Photodesk δεν οφείλει την επιστροφή χρημάτων, την επανάληψη των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή άλλου είδους αποζημίωση σε περιπτώσεις που οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν λόγω υπαιτιότητας του πελάτη.

Έναρξη & Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών

Στο Photodesk καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και πόρους ώστε η υπηρεσία και ο δικτυακός τόπος αυτής να λειτουργούν αδιάλειπτα. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή και να διακόψουμε προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας Photodesk, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Photodesk και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αποδοχή Όρων

Η επίσκεψη στο δικτυακό τόπο του Photodesk και η αξιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Απορίες

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση σχετικά με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
DEMO SHOP
PHOTOGRAPHY
ΠΑΡΝΗΘΟΣ 118
ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Τηλ: 210-9999999
info@versus-software.gr
Αναφορά Προβλήματος | Επικοινωνία | 'Οροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Συχνές Ερωτήσεις
Πληρωμές μέσω PayPal
Developed by Versus Software
Powered By The Photodesk© Engine (Rudius)
Page Served In 0.046 seconds